Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Üzemeltetői adatok

A www.bioplanet.hu webáruház tulajdonosa: Bio Planet Kft.

Székhely: 6720 Szeged, Kárász u. 16. II/20.

Postázási cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 10.

Telefon: +36 (20) 92-10-030

E-mail cím: info@bioplanet.hu

Adószám: 13912839-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-011174

Vásárlási és Szállítási Feltételek létrejötte, hatálya

Jelen Vásárlási és Szállítási feltételek Megrendelő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő megrendel legalább egy terméket és a megrendelés véglegesítésekor azokat elfogadja.

Az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. A webáruházban regisztráció nélkül lehet vásárolni.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Vásárlási és Szállítási feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Vásárlási és Szállítási feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Vásárlási és Szállítási feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

Amennyiben nem érkezik visszaigazolás cégünk részéről a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Ezt alapul véve a két fél között ráutaló magatartás formájában létrejövő kapcsolat jön létre, mely nem minősül írásban kötött szerződésnek, így iktatásra sem kerül. Szerződés és ügyintézés nyelve magyar.

Ön ezen weboldalon keresztül vásárlás nélkül is tájékozódhat az egyes termékek általános tulajdonságairól és jellemzőiről (pl.: összetétel, szedési útmutató, használati utasítás...).

A Vásárló jogai és kötelezettségei

Elállási és felmondási jog esetén Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: ˝attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi˝.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: postán: 6720 Szeged, Kárász u. 16. II/20. vagy 6728 Szeged, Dorozsmai út 10., elektronikus úton: info@bioplanet.hu. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kapjuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az elállási jogot a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szabályozza. Vonatkozó rendelkezése a 29.§(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja 20. § (A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog) szerinti jogát e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Fogyasztói panaszok kezelése

Vásárlástól való elállás esetén cégünk a termék átvételétől számított 14 munkanapon belül visszaveszi a terméket, amennyiben az sértetlen, bontatlan csomagolású. Sérült csomagolású, kibontott, hiányos termék árát nem áll módunkban visszatéríteni! Amennyiben csomagvásárlás történt (promóció keretében több termék vásárlása kedvezőbb árral) és egy termék is megbontásra került, abban az esetben már nem minősül sértetlennek a termék (csomag), így cégünk visszavásárlási kötelezettsége nem áll fent.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül, majd ezt követően visszaküldeni a terméket. Cégünk legkésőbb 30 napon belül (a termék visszaküldését követően) fizeti vissza a vásárló által kifizetett összeget; e folyamatban a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Cégünk követelheti a vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Az esetleges fogyasztói panaszait Ön megteheti cégünk felé, hivatalos postai úton feladott levélben, telefonon, vagy értesítheti az Önhöz legközelebbi Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget is közvetlenül.

Cégünk levelezési címe

Bio Planet Kft. - 6720 Szeged, Kárász u. 16. II/20.

A vásárlás menete

A www.bioplanet.hu webáruházban regisztráció nélkül is megengedett a vásárlás.

A vásárlás során az Üzemeltető a következő adatokat rögzíti a Megrendelőről: A Megrendelő azonosításához szükséges adatokat: a Megrendelő neve, elérhetőségi telefonszáma, postázási és számlázási címe. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében Üzemeltető a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, Megrendelő neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A rendelés menete

A www.bioplanet.hu webáruházban való böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez és kosárba helyezéséhez nem szükséges a regisztráció.

A honlapon bemutatott árukínálat nem képez Üzemeltetőre nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógusnak minősül. Az abban szereplő információk, paraméterek, képek, árak és elérhetőségi adatok tájékoztató jellegűek, Üzemeltető az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja. A katalógusban megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. A webáruházban a termék mellett megjelentetett árak bruttó árak, melyek már az általános forgalmi adót is tartalmazzák. Az árak egy kiszerelési egységre vonatkoznak.

A felek közötti szerződéses jogviszony vonatkozásában a magyar nyelv az alkalmazandó. Az elektronikus rögzítés során felmerülő hibák a rendelés leadását megelőzően az internetes felületen történő visszalépéssel javíthatóak. A rendszer a szállítási költséget automatikusan hozzászámolja a rendelés összegéhez. Ezt ellenőrizheti az ˝Összesítő˝-ben. A folytatáshoz tovább kell kattintani a ˝Megrendelés˝ gombra. Megrendelő a rendelés tényéről minden esetben telefonos visszaigazolást kap.

A Megrendelő köteles a webáruházban megrendelt és a megadott címre kiszállított termék átvételével egyidejűleg, a Bio Planet Kft. által küldött számlán feltüntetett összesített vételárat és szállítási költséget készpénzben a kézbesítő futárnak kifizetni.

Megrendelés lépései

  • Termék kiválasztása a bal oldali vagy bármelyik menü pontból.
  • A kiszerelés mellett található darabszám mezőbe be kell írni a mennyiséget, alapértelmezett 1db, majd a mellette található kosár gombra kell kattintani, amivel a termék adott mennyisége a kosárba kerül.
  • A kosárban található megrendelés gomb, vagy a menü pontban található kosár gombra kattintva a részletes kosárba kerülünk, ahol megadhatjuk a személyes adatokat.
  • Név és telefonszám megadása kötelező. Posta cím és számla cím és e-mail megadása nem feltétel a rendelés leadásához.
  • A kitöltendő mezők alatt található egy checkbox, hogy a vásárlónak el kell fogadnia vásárlási és szállítási feltételeket. amit ki kell pipálni. Alatta van megrendelés véglegesítése gomb, amire kattintva a megrendelés véglegesítésre kerül.
  • Ezután megjelenik a megrendelés részleteit tartalmazó információs felület, amely a rendelés adatait tartalmazza, itt ellenőrizhetőek a megadott személyes adatok is.
  • A megrendelés elküldését követően telefonos visszaigazolást kap. Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék.

Fizetési mód

Minden megrendelést visszaigazolunk. A leadott rendelésével kapcsolatban cégünk munkatársai visszahívják Önt, hogy az Ön kérésének megfelelő időpontban kerülhessenek kiszállításra a termékek. A megrendelt termékek utánvétes csomagként, csomagküldő szolgáltatáson keresztül kerülnek megküldésre.

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni készpénzben. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és minden költséget tartalmaz. A számlát a csomagban találja meg.

A csomag átvételekor győződjön meg a csomagolás sértetlen állapotáról. Amennyiben sérülést lát rajta, esetleg felbontásra utaló jelet észlel, akkor a csomagot ne vegye át és írásban tegyen panaszt a futárnál! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Kérjük, csak abban az esetben rendelje meg termékeinket, amennyiben azt a kiszállítás időpontjában ki tudja fizetni.

Házhoz szállítás

A termékek kiszállítását a Bio Planet Kft. alvállalkozókkal végezteti el. Cégünk a Magyar Posta Zrt.-vel működik közre, a megrendelt termékek az Ő segítségükkel jutnak el Önhöz.

Minden megrendelést visszaigazolunk. A leadott rendelésével kapcsolatban cégünk munkatársai visszahívják Önt, hogy az Ön kérésének megfelelő időpontban kerülhessenek kiszállításra a termékek. A megrendelt termékek utánvétes csomagként, csomagküldő szolgáltatáson keresztül kerülnek megküldésre.

Szállítási díjak

A megrendelt termékeket mennyiségtől és súlytól függetlenül, egységesen bruttó 1.990 Ft postázási költség terheli.

Amennyiben bruttó 13.500 Ft felett vásárol, csomagját ingyenesen szállítjuk ki. Ebben az esetben a Bio Planet Kft. a postázási költséget átvállalja Megrendelőtől.

Szállítási határidő

A megrendelt termékek szállítási határideje a csomag feladásától számítva 1-7 munkanap is lehet. Amennyiben a rendelés munkanapokon 12 óráig beérkezik, és a termék készleten van, a szállítás a következő munkanapon megtörténik. Nem munkanapon történő megrendelés, valamint 12 óránál később beérkező rendelések esetén a szállítás a második munkanapon történik meg. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy Munkatársaink haladéktalanul felveszik a kapcsolatot a Megrendelővel további egyeztetés érdekében.

A futárszolgálat a csomagokat hétköznapokon 8 és 17 óra között szállítja ki. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként kérjük adjon meg egy másik, akár munkahelyi címet. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg. Sikertelen kézbesítés esetén a futár értesítőt hagy a postaládában.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szállítót kártérítési kötelezettség nem terheli. Szállító fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Megrendelőt, és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket haladéktalanul visszatéríti Megrendelőnek. Szállító a teljesítéstől való elállás miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

Adatvédelem, adatbiztonság

A vásárlás során azonosításra használt, személyes jellegű adatok bekérése és felhasználása megfelel az érvényben levő 2011. évi CXII. törvényben szabályozott adatvédelmi előírásoknak. A webáruház vásárlóinak adatait ügyfél kapcsolattartásra használjuk fel, azokat más személy részére nem adjuk ki. Ez alól kivételt képez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok futárszolgálat részére történő megadása, hogy a megrendelt termékek kézbesítése megvalósuljon.

A Megrendelő adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeljük. Az adatközlés önkéntes, azokat a Megrendelő adja meg Szállító részére. Az adatközlés célja, hogy a megrendelt árukat Szállító el tudja juttatni Vevő részére.

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Bio Planet Kft. a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: Név/Számlázási név, Számlázási cím, Postázási cím, Elektronikus levelezési cím, Elérhetőségi telefonszáma, Egyéb közlendő, Adószám a számlázáshoz.

A megrendelések kiszállítása érdekében a Bio Planet Kft. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: Megrendelő neve, A teljes Szállítási cím, Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok), A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), Megrendelő telefonszáma.

Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló e-mailben vagy telefonon bármikor megváltoztathatja, illetve töröltetheti az info@bioplanet.hu e-mail címen.

Záró megjegyzések

A Bio Planet Kft. fenntartja a jogát, hogy a weboldalon feltüntetett árakat bármikor módosítsa (ez a már leadott megrendelésekre nem vonatkozik, ezeket a megrendelés rögzítésekor érvényes áron köteles eljuttatni a megrendelőhöz), illetve, hogy saját hatáskörben döntsön arról, melyik terméket kívánja árulni vagy levenni a palettájáról.

TOP 10 termék

TOP 10 termék

OCSO Kurkuma krém-gélOCSO Kurkuma + C-vitaminOCSO Szem LuteinOCSO Kurkuma + E-vitaminOCSO 100% RDA MultivitaminOCSO EritritOCSO Grapefruitmag kivonat cseppOCSO Pro-BioOCSO Máriatövis + ArticsókaOCSO Kollagén + Hialuronsav + C-vitamin